dane a účtovníctvo

Účtovníctvo

Spracujeme Vám jednoduché a podvojné účtovníctvo v závislosti od toho akou formou podnikáte. V prípade ak to zákon umožňuje, navrhneme spôsob spracovania dokladov, ktorý je pre Vás výhodnejší.
Samotné spracovanie účtovníctva v sebe zahŕňa posúdenie účtovných dokladov a ich roztriedenie, vedenie evidencie prijatých a odoslaných faktúr, DPH,  zaúčtovanie bankových výpisov, vedenie evidencie majetku…

Dane

Vypracujeme za Vás všetky druhy daňových priznaní a výkazov a postaráme sa aj o komunikáciu s daňovým úradom