Dane

Vypracujeme za Vás všetky druhy daňových priznaní a výkazov, postaráme sa o evidenciu majetku, podklady pre banky, zastupovanie na úradoch, výstupy účtovníctva a iné služby. VIAC

Účtovníctvo

Spracujeme Vám jednoduché a podvojné účtovníctvo. posúdime účtovné doklady, vedenie evidencie faktúr, DPH, spracujeme daňové priznanie a závierky, spracujeme bankové výpisy. VIAC

Personalistika

Povedieme pre Vás mzdovú evidenciu, vypočítame a spracujeme mzdy a zrealizujeme za Vás nutné vybavovačky so sociálnou a zdravotnou poisťovňou a daňovým úradom. VIAC