Účtovníctvo

7. decembra 2014

Jednoduché a podvojné účtovníctvo:

  • vedenie jednoduchého a  podvojného účtovníctvo v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov vrátanie príslušných kníh a evidencií
  • spracovanie, zaúčtovanie a posúdenie účtovných dokladov o ich oprávnenosti z daňového a účtovného hľadiska
  • spracovanie pokladničných dokladov a pokladničnej knihy (v tuzemskej a zahraničnej mene)
  • spracovanie bankových výpisov a bankovej knihy (v tuzemskej a zahraničnej mene)
  • evidencia DPH – podklad pre daňové priznanie k DPH, vrátane spracovania a podania daňového priznania k DPH a potrebných výkazov
  • vedenie evidencie vystavených a prijatých faktúr
  • ročná účtovná závierka a prílohy podľa platnej metodiky Ministerstva financií SR
  • daňové priznanie – vyhotovenie daňového priznania k dani z príjmov vrátane príloh
  • odoslanie závierky a daňového priznania na Daňový úrad

Comments are closed.