Mzdy a personalistika

7. decembra 2014

Vedenie mzdovej evidencie a spracovanie miezd:

  • výpočet miezd
  • prihlásenie/odhlásenie pracovníkov do/zo Sociálnej poisťovne/zdravotnej poisťovne
  • vypracovanie mesačných výkazov za zamestnancov a odoslanie do Socialnej a zdravotnej poisťovni
  • vypracovanie mesačného prehľadu a ročného hlásenia za zamestnancov a následné odoslanie na Daňový úrad
  • ročné zúčtovanie preddavkov na daň alebo Potvrdenie o zrazených preddavkoch a Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
  • mzdové listy
  • evidenčné listy dôchodkového poistenia
  • zápočtové listy

Comments are closed.