Dane

7. decembra 2014

Vypracujeme Vám všetky druhy daňových priznaní vrátane príslušných výkazov:

 • Daňové priznania k dani z príjmu FO typ A (zamestnanci)
 • Daňové priznania k dani z príjmu FO typ B
 • Daňové priznania k dani z príjmu PO
 • Daňové priznania k dani z pridanej hodnoty
 • Daňové priznania k dani z motorových vozidiel

Okrem toho ponúkame:

 • evidencia dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku – zatriedenie majetku do odpisových skupín, zostavenie odpisových plánov, porovnanie rovnomerných a zrýchlených odpisov na daňovú prognózu spoločnosti
 • evidencia krátkodobého hmotného majetku
 • spracovanie podkladov pre banky alebo rôzne dotácie
 • spracovanie tuzemských a zahraničných služobných ciest
 • poradenstvo – v rámci vedenia účtovníctva Vám ponúkame i ekonomické poradenstvo
 • komplexné zastupovanie nasich klientov pred daňovými úradmi a poisťovňami s cieľom maximálne odbremeniť klientov
 • rekonštrukcie účtovníctva
 • výstupy z účtovníctva alebo zo spracovania miezd zabezpečíme v súlade s potrebami klienta
 • sekretárske a administratívne služby

 

Comments are closed.