administratívne práce

Často sa stáva, že najmä drobní podnikatelia potrebujú vybaviť rôznu korešpondenciu – či už v styku s ich obchodnými partnermi alebo štátnymi inštitúciami. Môže ísť o žiadosti, ponuky, vystavenie faktúr…. Z rôznych dôvodov na to však na to nemajú dostatočný priestor (časový, personálny, technický). Obráťte sa na nás, my tieto vaše povinnosti za Vás radi vybavíme.