Odvody živnostníkov

13. marca 2017

Veľmi zaujímavé a poučné čítanie v článku p. Jozefa Mihála o výške odvodov živnostníkov a ich vplyve na budúce dôchodky ….   https://dennikn.sk/703339/dokedy-bude-vlada-skakat-zivnostnikom-po-hlave/
Cenník

15. decembra 2014

Každá cenová ponuka sa pripravuje individuálne, na základe objemu dokladov a požadovaných služieb po vzájomnej konzultácii.  Neváhajte nás kontaktovať.    
Kontakty

9. decembra 2014

Marcela Falatová Wellpack s.r.o. Volgogradská 13, Prešov, (budova PALA CENTRUM) Komenského 34, Sabinov   Tel.: 0918 517 479 – Orange 0918 902 620 – O2 Email: info@wellpack.sk
Mzdy a personalistika

7. decembra 2014

Vedenie mzdovej evidencie a spracovanie miezd: výpočet miezd prihlásenie/odhlásenie pracovníkov do/zo Sociálnej poisťovne/zdravotnej poisťovne vypracovanie mesačných výkazov za zamestnancov a odoslanie do Socialnej a zdravotnej poisťovni vypracovanie mesačného prehľadu a ročného hlásenia za zamestnancov a následné odoslanie na Daňový úrad ročné zúčtovanie preddavkov na daň alebo Potvrdenie o zrazených preddavkoch a Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
ÚčtovníctvoJednoduché a podvojné účtovníctvo: vedenie jednoduchého a  podvojného účtovníctvo v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov vrátanie príslušných kníh a evidencií spracovanie, zaúčtovanie a posúdenie účtovných dokladov o ich oprávnenosti z daňového a účtovného hľadiska spracovanie pokladničných dokladov a pokladničnej knihy (v tuzemskej a zahraničnej mene) spracovanie bankových výpisov a bankovej
DaneVypracujeme Vám všetky druhy daňových priznaní vrátane príslušných výkazov: Daňové priznania k dani z príjmu FO typ A (zamestnanci) Daňové priznania k dani z príjmu FO typ B Daňové priznania k dani z príjmu PO Daňové priznania k dani z pridanej hodnoty Daňové priznania k dani z motorových vozidiel Okrem toho ponúkame: evidencia dlhodobého hmotného